Nordic Perl Workshop 2009

April 16-17 2009 Oslo, Norway

G(et)it Nå! (Marcus Ramberg)

G(et)it Nå! (Marcus Ramberg)

By Go Open
Date: Thursday, 16 April 2009 13:00
Duration: 40 minutes
Target audience: Any
Language: Norsk (Bokmål)

You can find more information on the speaker's site:


Versjonskontroll er et fundamentalt behov for å kunne drive strukturert og kontrollert utvikling. Foredraget tar for seg versjonskontroll-systemet Git, et system Linus Torvalds laget til utviklingen av Linux-kjernen. Vi ser på hvordan det skiller seg fra sentraliserte systemer som CVS, SVN og Perforce, og hvilke fordeler Git kan gi ditt utviklingsmiljø. Vi kommer også til å vise hvordan Git er bygget opp, og hvordan det fungerer under panseret.


Attended by: Frank Mortensen (‎FAM‎), Peter Makholm (‎brother‎), Roger Kristiansen, Tore Haugland, km, stigo,